ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Pearson Writer

Pearson Education Inc.

4.0 (22)

Organize your paper using Pearson Writer, directly from within your Microsoft Word document.

The Pearson Writer Add-In is a companion to the Pearson Writer web app and requires a valid subscription to Pearson Writer. With their existing account users can organize their paper directly from within their Microsoft Word or Word Online document. They can browse research topics from the Writer's Guide, access their project's outline, notes, and sources, and insert sources and/or their full bibliography into their paper.

This Add-In requires that the user has an existing Pearson Writer account, which they can obtain by going to: https://www.pearsonhighered.com/products-and-services/course-content-and-digital-resources/learning-applications/pearson-writer.html

They can register here with a valid access code and/or purchase access online.

Once registered, users can access the Add-In with the login and password they set up in the web app.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839283/Product_42949679305/Asset_09f4c749-c3d1-4f9e-aecc-33fd8f64f186/screenshot3.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839283/Product_42949679305/Asset_09f4c749-c3d1-4f9e-aecc-33fd8f64f186/screenshot3.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839283/Product_42949679305/Asset_9a8168cd-f1fb-41ca-b6f7-f2c953e0aba2/screenshot4.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839283/Product_42949679305/Asset_5e9dd396-ff0a-43a5-a935-2e601762def0/screenshot5.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839283/Product_42949679305/Asset_e384ab31-e19f-4819-8ef9-a3b8689b357f/screenshot1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839283/Product_42949679305/Asset_d66afd40-d82a-480e-9bab-82ae0de8a5ad/screenshot2.png