ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

GoAnimate - Video Player

GoAnimate

Watch GoAnimate videos right from your Outlook inbox. No need to click around between windows.

After installing the add-in, you will be able to watch videos hosted on GoAnimate right from your inbox. No extra set-up required. The add-in will automatically detect GoAnimate video links and display an HTML5 video player right inside the message.

ABOUT GOANIMATE

Making a video used to be difficult, time-consuming, and expensive. Not anymore! GoAnimate is a cloud-based, animated video creation platform.

Videos can and should be everywhere, and are quickly becoming the most prominent form of digital communication in the workplace. Businesses use videos to train employees, market products and services, and explain complex topics. Educators and students use videos to inspire critical thinking and creativity in the classroom.

Video creation in GoAnimate is controlled through a simple, drag & drop interface. Features like templates, characters, complex actions, backgrounds, props, and automatic lip-synced dialogue allow you to produce a professional video in minutes.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52722.79e86cb8-385b-450e-b1d1-307cdc433e80.384f4cde-7fe3-4203-96cb-414ef620de34.68ce3ac7-e6ea-4ced-a9a9-68fe01eb57da.jpeg
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52722.79e86cb8-385b-450e-b1d1-307cdc433e80.384f4cde-7fe3-4203-96cb-414ef620de34.68ce3ac7-e6ea-4ced-a9a9-68fe01eb57da.jpeg