ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Yesware Email Tracking

Yesware Inc.

อันดับ 1 ใน 2017: ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุดอันดับ 2 ใน 2018: มูลค่าต่อธุรกิจที่ดีที่สุด

Track manual or automated emails, use customized templates, and sync to Salesforce all in one place

Yesware takes the guesswork out of email with real-time insights to help you work smarter and faster right in your inbox.

SEND WITH CONFIDENCE

 • Use ‘Send with Yesware’ to track emails and/or links.
 • Get notified when someone opens your email or clicks on your links.
 • See where, when, and on what device your email was opened.
 • See the status of each tracked message in Yesware’s sidebar or reports.

TEMPLATES

 • Create a shared library of customizable email templates you can reuse.
 • Know which templates generate the best open and reply rates.
 • A/B test and share winning messaging across your team.

CAMPAIGNS

 • Easily create multi-touch, automated email campaigns.
 • Communicate with up to 1,000 people at a time with authentic, personalized outreach at scale.
 • Stay organized and on task. Emails are sent based on recipient engagement.

*NOTE: Campaigns requires a Yesware Trial, Premium, or Enterprise plan

SALESFORCE SYNC AND SIDEBAR*

 • Automatically log outbound messaging and all engagement with your email messages to Salesforce.
 • Email opens and replies are automatically logged to Salesforce activities.
 • View and update Salesforce data on leads and contacts without leaving Outlook.
 • Create new Salesforce tasks in the Sidebar without leaving Outlook.
 • True API sync.
 • Sync calendar events to Salesforce to track meeting activity across your team.

*NOTE: Salesforce features require the Yesware Enterprise plan

GREAT FOR

 • Avid email users who want to be more productive.
 • Salespeople who want to close more deals faster.

Yesware works with Outlook on the Web and in Outlook Desktop 2016. For Outlook on the Web, this add-in requires the latest version of Chrome, Firefox, Edge, or Internet Explorer. A Yesware subscription is required - new users get a free 4-week trial.

GET STARTED IN 60 SECONDS

Try a four-week free trial of Yesware for O365 to see the time-saving tools for yourself.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846122/Product_42949679433/Asset_8bae6fa0-46b4-4809-b461-708e47e01bc8/o365sellsmarter.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846122/Product_42949679433/Asset_8bae6fa0-46b4-4809-b461-708e47e01bc8/o365sellsmarter.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846122/Product_42949679433/Asset_b2dcdc53-c87b-4614-a654-f1bb7945c7bf/microsoftappstoreo365emailtrac.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846122/Product_42949679433/Asset_1074e317-9ea1-4722-97f9-9c46e85bc1ff/microsoftappstoreo365emailtemp.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846122/Product_42949679433/Asset_56b05a94-64a1-462c-af02-fe85c47b4eb1/microsoftappstoreo365salesforc.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846122/Product_42949679433/Asset_0daa8df8-2f03-415a-8cce-99393250459c/microsoftappstoreo365sendwithy.png