ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

SMART Template

iXora Solution Ltd.

3.3 (12)

Hundreds of professional templates to make email writing quick and easy.

SMART templates is a simple add-in for Outlook that lets you insert text templates into your mail message fast and easy. Just select from the existing templates to insert the text content into your mail. Get 100 + professional templates collected from different educational and expert sources and sorted into different categories for your everyday business needs. Use the pre-made templates for composing or replying any mail. More templates are being added every day. Quickly customize template contents to make them your own or store your own writings as template in the cloud.

Composing professional mail can be difficult sometimes, but using the easy to use features of this tool and a wide range of predefined templates you can be done within minutes. Search through all the templates in different categories that comes with the add-ins to improve your mailing experience.

Get a preview of a template by simply moving the mouse pointer over it and just click on it to add to your mail composition. Amend the text inside the marked portions of the content as necessary and send, that’s it.

Mails that need to be sent frequently with similar type of content can be saved as a template and stored for future use. And these templates are accessible from anyplace as they are stored in the cloud (Microsoft Azure). This currently works in Outlook 2016 and Outlook Online.

Features & Uses:

 • Search

The quick search facility lets you find your desired template instantly from hundreds of templates stored in different category.

 • Preview

Mouse over a template to get a preview of the content before inserting into the mail.

 • Insert

Insert a template content into the mail by just clicking on the template name.

 • Amend

Change the [marked] area of the template content to make it your own.

Send

After making necessary changes to the content just send it.

Save

Save your own email content as a Template in Cloud (Outlook 2016 and Outlook Online).

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845114/Product_42949679421/Asset_af34be72-b268-40ad-9ba9-558554b2de82/SMARTTemplateoutlookscr1.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845114/Product_42949679421/Asset_af34be72-b268-40ad-9ba9-558554b2de82/SMARTTemplateoutlookscr1.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845114/Product_42949679421/Asset_af34be72-b268-40ad-9ba9-558554b2de82/SMARTTemplateoutlookscr1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845114/Product_42949679421/Asset_7af0bdfe-0134-42fb-bb0e-509d8cef2da0/SMARTTemplateoutlookscr2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845114/Product_42949679421/Asset_8a5f11f6-b22f-4f32-b706-a10d98f78c4b/SMARTTemplateoutlookscr3.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845114/Product_42949679421/Asset_86704d45-5221-4e57-a93c-065f220651c0/SMARTTemplateoutlookscr4.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845114/Product_42949679421/Asset_9df63134-4018-469a-9402-7ddfa25048f1/SMARTTemplateoutlookscr5.png