ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Emojis

UpdateStar GmbH

3.6 (893)

Add emoji to emails

Adds an emoji task pane to Outlook (desktop and web) using the awesome EmojiOne emoji set. Features:

* History

* Categories

* Select preferred skin tone

* Search based on names and keywords

* Works for HTML and text only emails

Works only with Exchange, Office 365, or Outlook.com accounts, not IMAP or POP accounts. This is a limitation of Outlook add-ins in general. If you have both types of accounts, you can start writing an email using the Exchange-based account to get access to the add-in, then before sending switch to the IMAP/POP account using the "From:" dropdown.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846191/Product_42949679567/Asset_b1b1830a-49dd-4115-8e44-3a98dfdbefb1/callouts.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846191/Product_42949679567/Asset_b1b1830a-49dd-4115-8e44-3a98dfdbefb1/callouts.png