ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Send Anywhere for Outlook

Estmob Inc.

3.7 (37)

Add attachments up to 10GBs. Avoid Outlook File Size Limitations and Beef Up Security.

Send Anywhere for Outlook is a lightweight Add-in that allows you to attach large files up to 10GBs - bypass file size limitations and provides additional security.

While composing an email, you can attach files via Send Anywhere in the Add-ins menu.

Once the files are selected, a URL will be placed inside of the email allowing the receiving party to download these files within a week timespan.

So what are you waiting for? Enable Send Anywhere for Outlook today!

*Note: If you're using Outlook 2010/2013/2016, You can use Send Anywhere for Outlook, a a lightweight plugin for desktop version. Please visit https://send-anywhere.com/web/page/download for more information.

*If you have any issues or opinions while using our add-in, please contact us at support@estmob.com. Thanks!

What is Send Anywhere?

Send Anywhere takes an easy, quick, and unlimited approach to file sharing:

- Easy: Send any file type, across any platform, all without logging in or signing up.

- Quick: Given network connection send files via most optimal network path.

- Unlimited: Send any file size, as many times as you want, all for free.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846010/Product_42949679775/Asset_fde095f1-68ac-42e0-9d4f-62b88d51dd6e/officestore01resize.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846010/Product_42949679775/Asset_fde095f1-68ac-42e0-9d4f-62b88d51dd6e/officestore01resize.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846010/Product_42949679775/Asset_d83a4cf9-df51-4c28-b497-8c198f5f6d24/officestore02resize.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846010/Product_42949679775/Asset_452ab526-7b32-4ae5-9848-cf72dc810a1a/officestore03resize.png