ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Decisions Meeting Secretary

Decisions

3.2 (36)

Plan, organize and run successful meetings, all within Office 365

Extend the Microsoft Office 365 platform with Decisions Meeting Secretary that allows organizations to plan, organize and run more successful meetings.

Decisions combines Office 365 Groups and the full suite of Microsoft Office resources into an easy-to-use, powerful solution for meeting management.

MEET

Structure the meeting agenda directly from Outlook with topics, descriptions, presenters and files. Group members are instantly updated and can collaborate, suggest topics and upload materials directly to the agenda.

DECIDE

The Decisions agenda structure keeps track of time and engages all participants for the best outcome possible. Taking meeting minutes and assigning tasks have never been easier. Use ready-made Word or OneNote templates that identifies tasks and decisions from meeting minutes during note-taking.

DO

Tasks are tracked in Microsoft Planner and team members receive notifications for new tasks and approaching deadlines. Meeting materials are automatically saved in the Microsoft Office 365 Group SharePoint Site.

Enabling better meetings takes more than a tool. It requires a solution that shifts meeting culture. With agenda collaboration, the Meeting Engagement Score™, and smart minute taking, meetings can be better coordinated and participants more prepared for active discussions.

Decisions is a valuable and necessary solution for groups that meet regularly, from leadership teams to project management organizations to boards of directors. Get the most value from Decisions by activating all the plug-ins, including Decisions Meeting Documents Manager for Microsoft Word and Decisions available within Microsoft Teams. Decisions also integrates with OneNote and SharePoint without a separate plug-in.

INTRODUCING THE MEETING ENGAGEMENT SCORE™

The Meeting Engagement Score™ ranges from 0-100% based on how well the agenda is formed and participant engagement with the agenda. It provides a point of reference to evaluate the likely effectiveness of the meeting and can be a talking point for discussions around improving meeting culture.

Notes:

• Internet Explorer 9 and 10 are not supported by this add-in.

• After the 30-day free trial, an additional purchase is required.

• Some of the features in this add-in require the Decisions Meeting Documents Manager Word add-in.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845804/Product_42949678895/Asset_085ab28c-cd1c-4365-98fb-d2c68a2b5c44/outlooksidebar.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845804/Product_42949678895/Asset_085ab28c-cd1c-4365-98fb-d2c68a2b5c44/outlooksidebar.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845804/Product_42949678895/Asset_085ab28c-cd1c-4365-98fb-d2c68a2b5c44/outlooksidebar.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845804/Product_42949678895/Asset_17e0c06b-1d62-4dca-a956-b07441b5ec01/meetingoverview.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845804/Product_42949678895/Asset_60c148c3-474a-41b8-8b65-e32e1f25be7f/minutes.png