ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Email Recovery

Brad Hughes

3.3 (436)

Helps recover deleted email messages from purges and deletions

The Email Recovery Outlook add-in assists users in recovering previously deleted email messages from the purges and deletions folders.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846492/Product_42949680010/Asset_74ec37d5-663b-424e-841e-da37695365eb/MainNew512x384.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846492/Product_42949680010/Asset_74ec37d5-663b-424e-841e-da37695365eb/MainNew512x384.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846492/Product_42949680010/Asset_7fd4e71a-4863-4fdb-b29f-61aa451191b8/FolderNameDialog512x384.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846492/Product_42949680010/Asset_334a86d7-9f1b-4bd3-8bdb-651131f93b0b/RestoreInProgress512x384.png