ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Assignment Submission for Canvas

Instructure Inc.

2.4 (8)

Allows students using Canvas to submit assignments from Office 365.

Assignment Submission for Canvas provides a simple way for students working in Office 365 to quickly upload their work for their assigned homework. This add-in uses the Canvas APIs to upload the document to Canvas for the assignment you specify.

Requirements:

 • Your Canvas URL (talk to your school if you do not have this)
 • Canvas login information

After you enter the URL and approve access for the add-in, you will be able to see a listing of your courses and select assignments to upload your homework to.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846381/Product_42949679903/Asset_d5fe0d0e-41fe-45cc-8ce6-42bcb1116c82/courselist.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846381/Product_42949679903/Asset_d5fe0d0e-41fe-45cc-8ce6-42bcb1116c82/courselist.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846381/Product_42949679903/Asset_b2c108ad-2bd3-4873-a070-185e3e3c18ee/login.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846381/Product_42949679903/Asset_a852d946-85ff-4ba0-991f-90f6a3e3ce68/uploading.png