ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

RMail

RPost US Inc.

4.5 (15)

Encrypt email for privacy, track & prove email delivery and opening, and get documents e-signed.

How you send matters. This RMail add-in provides seamless access to RMail services when using Outlook Online, Outlook.com, or Hotmail.com, allowing you to track email opening; get automatic proof of email delivery; encrypt private email; send documents prepared to be signed electronically; send private messages only copied recipients will see; and convert Microsoft Office files to PDF files en route.

RMail is intuitive to use and there’s no requirement for your recipients to have any special software whatsoever. RMail empowers email usage for consumers and businesses of all sizes, across all industries and departments.

The RMail service is powered by RPost's Registered Email® technology, the global standard for email delivery proof.

We're Trusted

-----------------------------------------------------

With more than 25 million users worldwide across all sending platforms, RMail is the world's leading provider of all-in-one services for important email communication. RMail users around the world enjoy greater visibility, data privacy, legal proof, and more.

Email Tracking

-----------------------------------------------------

Track your important emails and know precisely when they’re delivered and opened, giving you the ability to follow up at precisely the right moment.

 • Email Open Tracking
 • Timestamped Open Reports
 • Send Marked to Convey Importance
 • Send Unmarked for Appearance of Normal Email

Email Proof of Delivery

-----------------------------------------------------

Uncertain email delivery can cause disputes over “who said what when.” RMail’s Registered Receipt™record eliminates that uncertainty by providing proof of your correspondence.

 • Proof of Delivery, Time of Delivery, and Exact Content
 • Complete Delivery Audit Trail
 • Message Authentication & Reproduction

Email Encryption for Privacy and Email Security

-----------------------------------------------------

Unlike other encryption services, RMail lets you send encrypted to anyone, without requiring them to download any software or register for an account. You'll enjoy simple, end-to-end encryption of message content and any attachments with several convenient password options.

 • Message Level Encryption
 • Complete Delivery Audit Trail
 • Multiple Password Options
 • Proof of Compliant Encrypted Delivery
 • Auto TLS

Electronic Signature Capabilities to E-Sign Documents

-----------------------------------------------------

RMail makes it easy to get documents and forms signed electronically. With options for hand sign and email sign, it's easy to get electronic signoff on just about any document.

 • Send Documents for Signature
 • Sign Documents
 • Click-to-Sign
 • Multi-Party Sign-off
 • Signing Order Options

SideNote® & More

-----------------------------------------------------

RMail includes a number of additional sending options for your important emails.

 • SideNote® Private Notes
 • PDF Conversion

RMail is free to install and available for everyone to use, up to 5 messages per month. Existing customers can begin using immediately after installation.

If you need to send more than 5 RMail messages per month, visit www.rmail.com or contact a sales representative at 866-468-3315 to discuss the best options for you and your business.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845633/Product_42949678946/Asset_4c7acae8-f34e-468a-8b57-076888c012f5/TitleSlidesm.jpg
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845633/Product_42949678946/Asset_4c7acae8-f34e-468a-8b57-076888c012f5/TitleSlidesm.jpg
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845633/Product_42949678946/Asset_4c7acae8-f34e-468a-8b57-076888c012f5/TitleSlidesm.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845633/Product_42949678946/Asset_55b953f0-215b-46d3-943c-6222d2d15214/RegisteredReceiptsm.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845633/Product_42949678946/Asset_c5512c03-6d44-4205-9330-e4359bb03a4e/EncryptionSlidesm.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845633/Product_42949678946/Asset_ca287b7d-e97e-4409-8781-81cee14352f1/esigndoc.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845633/Product_42949678946/Asset_eb8d3718-a5f6-4f6a-a182-6f003566a6ac/recipientviewsm.jpg