ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Sorc'd for Outlook - add relevant content snippets

Sorc'd

5.0 (1)

Share and source tidbits of interesting information with a single click

The Problem: We spend over 9 hours every week - on average - searching and gathering information.

The Solution: Sorc'd

We provide an easy way to organize, recall and discover snippets of relevant content. Within our business platform, teams can save small, digestible pieces of information they find interesting to a private cloud-based environment. While as an individual it creates an extremely quick and effective way to save useful information and cite it later, as a team of individual users it creates a repository of invaluable information shared by peers, managers, executives, and subject matter experts. We're breaking down the information silos that inhibit growth.

Sorc'd for Outlook provides an easy way to add relevant snippets of information and source links with one click. Build stronger content, faster with Sorc'd.

You will need to create and account at http://www.sorcd.com to capture and recall the snippets important to you.

Sorc'd for Outlook requires IE 11 and greater and works with Oulook 2013 or greater (including 365).

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845028/Product_42949679871/Asset_aa2f806b-8695-4666-a88c-29b026ccb096/AddsourcedsnippetsOutlookwitht.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845028/Product_42949679871/Asset_aa2f806b-8695-4666-a88c-29b026ccb096/AddsourcedsnippetsOutlookwitht.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845028/Product_42949679871/Asset_aa2f806b-8695-4666-a88c-29b026ccb096/AddsourcedsnippetsOutlookwitht.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845028/Product_42949679871/Asset_4a23d9ed-7da7-4e72-bea0-f90c7e4c92b8/Highlightandsave.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845028/Product_42949679871/Asset_c0555231-fece-4253-824d-2112e4a11231/Addsourcedsnippets.png