ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Apps4.Pro -Email Task Manager[Planner,SPO,Project]

JiJi Technologies Private Limited

3.8 (30)

Manage Planner, SPO, Project Task from Outlook/Mac/Web(Email to Task Convertion,All-in-1 Task View)

Apps4.Pro Tasks is a simple add-in which acts as a central hub to manage all your tasks from different task management systems [ Planner, SharePoint Online, Microsoft Project ]. You don’t have to worry about the system which manages the Plan/project in which you are working on. It will simply show you the respective user interface according to the context. You can access this add-in via Web, OWA and Outlook clients in Windows and Mac.

We offer 30 days’ free trial to evaluate.

You can perform the following actions from Apps4.Pro Tasks irrespective of the system the task lives in.

 • Summarize all 'My Tasks' from different systems

 • Create / Update / Delete / Assign tasks

 • Convert e-mail to task

 • Convert/Move tasks between different systems

 • Link email to task

 • See tasks in Calendar view, Time line view and Gantt chart view

Its fetches all tasks irrespective of system on which it was and lists it for simpler and effective management. You can able to Update or assign tasks to users from here and it will be synced back to the respective system from where it was fetched.

This add-in requires admin consent before starting using it, use "SignUp" button and sign-up your tenant for access. Once the tenant is registered, users can start using it using "SignIn" button in the add-in.

For support contact support@jijitechnologies.com

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846654/Product_42949680254/Asset_efcb4d64-53b9-4cbb-988f-d05701919e4e/Viewalltasks.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846654/Product_42949680254/Asset_efcb4d64-53b9-4cbb-988f-d05701919e4e/Viewalltasks.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846654/Product_42949680254/Asset_79150a1c-c643-44b4-8e27-91eaa2c5e0b3/Sortorfiltertasks.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846654/Product_42949680254/Asset_a91f143d-b531-4605-9e2b-e6e1fa9312e4/createnewtask.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846654/Product_42949680254/Asset_55a80102-7c5f-4e4d-99a4-8cfae15ab7ad/emailtotask.png