ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ChartExpo™ for Excel

PolyVista, Inc.

3.3 (8)

ChartExpo™ creates effective and interactive visual representation of your data.

Your vision makes and will make the difference when making business decisions. ChartExpo™ an innovative visualization library enables you to create effective and interactive visual representation instantly from your data.

Sentiment Analysis Charts

Sankey Sentiment Chart

Sentiment Trend Chart

Treemap Sentiment Chart

Comparative Analysis Charts

Comparison Sentiment Chart

Comparison Non Sentiment Chart

Specialized Survey Charts

Likert Chart

Score Detail Chart

Score Bar Chart

General Analysis Charts

Area Chart

Bar Chart Horizontal

Bar Chart Vertical

Stacked Bar Chart

Stacked Column Chart

Grouped Bar Chart

Grouped Column Chart

Line Chart

Multi-Series Line Chart

Hierarchical Bar Chart

Pie Chart

Donut Chart

Rating Bar Chart

Rating Chart

Radar Chart

Co-Occurrence Chart

Sankey Non Sentiment Chart

Treemap Non Sentiment Chart

Map Chart

Word Cloud Chart

Partition Chart

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846745/Product_42949680363/Asset_daa23754-451b-41e5-a119-4280c345fc2b/01SankeySentimentChart.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846745/Product_42949680363/Asset_daa23754-451b-41e5-a119-4280c345fc2b/01SankeySentimentChart.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846745/Product_42949680363/Asset_e511f06f-b838-44ed-996c-de6ba8124a26/02ComparisonNonSentimentChart.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846745/Product_42949680363/Asset_b7b39b0e-7937-42a7-8ce9-e32211a46387/03ScoreDetailChart.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846745/Product_42949680363/Asset_acdabe49-181d-460e-b006-d0bf3f5390fc/04RadarChart.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846745/Product_42949680363/Asset_92abd7de-286b-456a-8437-3720204c5c1d/05PartitionChart.jpg