ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

AppsForOps

AppsForOps Pty Ltd

4.5 (2)

Action your tasks, track your processes or create new Task+ items straight from Outlook.

 • My Task List displays the priority, submitted date and details of a task that is assigned to you. It also displays the outstanding action that is required from your side.
 • My Processes displays the Active/Completed tasks that you have been involved with. You can filter by week, month or year for active and completed tasks.
 • Task+ is a single place for employees to manage and track all their daily tasks: assign tasks to yourself, colleagues or even friends, categorise, prioritise and set due dates and reminders on any of your daily tasks.
 • You can Sign Up for a free 30-day trial at https://www.AppsForOps.com/SignUp or for more information visit https://www.AppsForOps.com.
ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846895/Product_42949680516/Asset_33b8c1e5-7986-4208-bde3-5c6b59b47bc2/screenshot2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846895/Product_42949680516/Asset_33b8c1e5-7986-4208-bde3-5c6b59b47bc2/screenshot2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846895/Product_42949680516/Asset_64138858-7bdf-4fa2-b0bc-30434bc7f2df/Screenshot1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846895/Product_42949680516/Asset_da66f164-1900-4289-82d1-7897e0552b4b/screenshot3png.png