ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Smartsheet for Teams

Smartsheet.com, Inc.

3.4 (5)

Combine communications and work platforms to improve visibility and collaboration.

Smartsheet for Microsoft Teams

Three ways you can leverage Microsoft Teams and Smartsheet to transform the way you work:

Send Notifications Automatically to a Teams Channel

Program owners and project managers can now set Smartsheet notifications to be automatically sent to a Teams channel. This helps ensure the appropriate teams are immediately updated on specific changes in their channel, so they can take appropriate action on tasks and projects right away.

Receive Reminders as Direct Messages

Now, individual Microsoft Teams users who enable the integration can receive all their Smartsheet notifications and reminders as direct messages in Teams. They can also review and submit update requests, and review and approve approval requests without leaving Teams.

Add Smartsheet to ‘Tabs’ Within a Teams Channel

With the Smartsheet for Microsoft Teams integration enabled, Smartsheet and Teams customers can add Smartsheet sheets, dashboards, and reports as ‘Tabs’ within a Team channel, helping their teams bring conversations together with a current view of projects, while providing a central location where teams can work more effectively. Sheets can be published as “Editable by Anyone” or as “Read only”, while dashboards and reports can be published as “Read only”.

Smartsheet for Teams relies on Smartsheet, which is a subscription-based service. Sign up for a Smartsheet free trial from within Smartsheet for Teams.

From Smartsheet for Teams, you can either log in to Smartsheet using existing Smartsheet credentials, or get started with a free trial of Smartsheet by joining with your Office 365 credentials. If you are starting a free Smartsheet trial account, you will need to confirm your email address upon receipt of the Smartsheet confirmation notice prior to continuing to use Smartsheet for Teams.

About Smartsheet:

Smartsheet is the best way to plan, track, manage, automate, and report on work, enabling you to move from idea to impact - fast. Smartsheet’s cloud-based work management platform empowers collaboration, drives better decision making, and accelerates innovation for over 70,000 brands in 190 countries.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474843641/Product_42949680935/Asset_eb070b30-ff26-4062-8406-5e2dffb4ae4c/1.jpg
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474843641/Product_42949680935/Asset_eb070b30-ff26-4062-8406-5e2dffb4ae4c/1.jpg
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474843641/Product_42949680935/Asset_eb070b30-ff26-4062-8406-5e2dffb4ae4c/1.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474843641/Product_42949680935/Asset_82aa11a6-fa83-47c7-8048-e9f37a14b502/2.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474843641/Product_42949680935/Asset_8d053d74-9683-406f-a9a1-0d2cbe43c4e6/3.jpg