ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

SurveyMonkey

SurveyMonkey

2.5 (2)

Poll your team and collaborate on surveys.

Share, collect, and collaborate on surveys and quizzes. Preview surveys with your team. Get notified when you receive new results. And send a quick poll to ask your team about anything, instantly.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474842681/Product_42949681151/Asset_989e16eb-feec-442c-a09e-f615a565cd6c/msteamsss1.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474842681/Product_42949681151/Asset_989e16eb-feec-442c-a09e-f615a565cd6c/msteamsss1.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474842681/Product_42949681151/Asset_71e1c711-37ba-4f09-ac8e-94c06040a550/msteamsss2.png