ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Jira for Outlook

yasoon GmbH

3.7 (98)

Improve your Jira workflows and create or update issues from Outlook

Please note: To keep your business data safe, your Jira administrator has to configure a secure connection to Jira first. Here’s a guide on how to do this: https://go.yasoon.com/jira-for-outlook-get-started

If you are using a Jira Cloud instance or a public self-hosted Jira, you can test the addon first without limitations.

------

With this Add-In you can combine the advantages of Jira with your Outlook inbox.

Jira for Outlook eases your workflow with many features:

 • Create and update issues without leaving Outlook: Take over email attachments and text formatting like lists, colors and tables
 • Get Jira context for emails: View related issues for the same conversation or sender in a separate sidebar
 • Fully integrated with Jira Service Desk: Create tickets on behalf of existing Service Desk users or create a new user for the sender of the email
 • Be efficient on all your devices: Use all advantages of Jira on the go (Runs on Outlook for Windows, iOS, Mac and Web)

How can I improve my workflow by using Jira for Outlook?

 • Boost the user acceptance of Jira – by combining it with Outlook on all devices
 • Control and report project status without leaving Outlook
 • Share the information in your inbox with your colleagues via Jira
 • Keep your inbox organized
ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846970/Product_42949680957/Asset_72f5054a-cdad-48b7-a7f3-31ea11f8835d/outlookemailforjiranewissuesma.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846970/Product_42949680957/Asset_72f5054a-cdad-48b7-a7f3-31ea11f8835d/outlookemailforjiranewissuesma.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846970/Product_42949680957/Asset_72f5054a-cdad-48b7-a7f3-31ea11f8835d/outlookemailforjiranewissuesma.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846970/Product_42949680957/Asset_0a3f6fc4-2c6d-4196-85e6-02a6e4bcab0c/outlookemailforjirarelatedissu.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846970/Product_42949680957/Asset_b2fc4a22-f282-4d5c-99e3-faeb16e1e724/outlookemailforjirasharebyemai.png