ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Project Buddy

Reddi Apps

2.0 (28)

Integrate your Outlook client directly with your Project Management Systems.

Project Buddy provides simple integration between your inbox and your Project Management System. View work items inline with your email and easily add comments to existing work items. The following features exist:

 • Link multiple Instances of VSTS
 • Automatic routing of email messages to specific projects based on the email participants
 • Create new work items
 • Modify the title / description of existing work items
 • Add comments to existing work items
 • Search for work items
 • Use views from the Project Management System to filter work items
 • Launch directly to a work item in a separate browser window
 • Works with Outlook on your desktop as well as Outlook Web Access

The following Project Management Systems are currently supported:

 • Asana
 • Basecamp
 • Microsoft Planner
 • Trello
 • Visual Studio Team Services

New functionality is being added all the time, as well as new Project Management Systems. A paid subscription is required to allow creating and updating existing work items. Read only access is available without a subscription.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847256/Product_42949681163/Asset_d6c1bbc9-cf72-434e-8467-6453c4f64e37/Main.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847256/Product_42949681163/Asset_d6c1bbc9-cf72-434e-8467-6453c4f64e37/Main.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847256/Product_42949681163/Asset_d6c1bbc9-cf72-434e-8467-6453c4f64e37/Main.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847256/Product_42949681163/Asset_b8806726-4de8-4f07-a106-bc30b789b885/S2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847256/Product_42949681163/Asset_33b3228b-6c97-4c85-b1f2-9bc4eebf3571/S3.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847256/Product_42949681163/Asset_4b0c1879-e50d-4ae5-b72f-71fb3e778640/S4.png