ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

MobLab Surveys for Presentations

Moblab

Create and run MobLab surveys from within your presentation!

MobLab Surveys for Powerpoint allows instructors already partnered with MobLab to run surveys in class without leaving their Powerpoint presentation. Past surveys can be viewed in the web instructor console under the [PPT] playlist at https://game.moblab.com. Moblab Surveys for Powerpoint also makes it easy to reuse the last question you ran in a different class, by simply running the question again and changing the class you are in.

For users who do not yet have a MobLab account, MobLab is an Education Economics startup that builds tools and games for teaching Economics concepts that range from fundamentals to advanced concepts, behavioral economics, or business. To learn more about MobLab and how you or your school can partner with us, visit https://www.moblab.com.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847221/Product_42949681122/Asset_9cf5365c-1e42-4360-9e74-10bd5bc336e0/run.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847221/Product_42949681122/Asset_9cf5365c-1e42-4360-9e74-10bd5bc336e0/run.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847221/Product_42949681122/Asset_c0be617b-ba44-4089-9ea9-3c0f098f0e84/create.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847221/Product_42949681122/Asset_ab8e295d-49dc-4377-a958-e6a5287ecc38/configure.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847221/Product_42949681122/Asset_e36232a2-3ed9-47e4-a33f-967722c915c7/review.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847221/Product_42949681122/Asset_ea9ebcac-a77d-4fc8-93f0-b2115ae25755/showimage.png