ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

MindMeister - Mind Mapping for Teams

MeisterLabs GmbH

2.9 (24)

Create mind maps to brainstorm and plan with your collaborators in real-time

With MindMeister for Microsoft Teams you can create and collaboratively edit mind maps right inside your channels. This way, you can take notes, brainstorm ideas, visualize project plans and outline strategies while you’re discussing the details with your team members in the chat.

Features:

 • Create mind maps right inside your channels
 • Collaborate on maps in real-time
 • Format the topics in your maps
 • Add icons, images and videos to map topics
 • Add notes, links and files to map topics
 • Comment and vote on topics
 • Turn mind maps into dynamic slideshows for presentations
 • View your MindMeister dashboard in a personal tab

For installation instructions, please refer to this help article: https://support.mindmeister.com/hc/en-us/articles/115000951490-Microsoft-Teams-Integration

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846255/Product_42949681133/Asset_e705cae6-9a62-453b-96fa-1ea990b2333e/screenshot011366x768.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846255/Product_42949681133/Asset_e705cae6-9a62-453b-96fa-1ea990b2333e/screenshot011366x768.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846255/Product_42949681133/Asset_e705cae6-9a62-453b-96fa-1ea990b2333e/screenshot011366x768.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846255/Product_42949681133/Asset_37cdd740-01e8-474e-84ba-a39e82d5332a/screenshot021366x768.png