ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Report Message

Microsoft Corporation

3.3 (196)

Submit missed phish, spam, and false positive e-mails to Microsoft.

The Report Message add-in works with Outlook 2016 to allow you to report suspicious messages to Microsoft as well as manage how your Office 365 email account treats these messages.

Messages that your Office 365 email account marks as junk are automatically moved to your Junk Email folder. However, spammers and phishing attempts are continually evolving. If you receive a junk email in your inbox, you can use the Report Message add-in to send the message to Microsoft to help us improve our spam filters. If you find an email in your Junk Email folder that's not spam, you can use the Report Message add-in to mark it as a legitimate email, move the message to your Inbox, and report the false positive to help Microsoft improve our spam filters.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949681304/Asset_73e19829-84b2-4e99-b9ae-c39e2c391c71/OutlookApp.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949681304/Asset_73e19829-84b2-4e99-b9ae-c39e2c391c71/OutlookApp.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949681304/Asset_235870a3-ef9f-4d3b-bd52-9c18e9412484/OWAApp.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949681304/Asset_132d2984-17fb-4a73-a940-f3941b11da51/OWAReporting.png