ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Barracuda Essentials for Outlook

Barracuda Networks, INC

3.2 (20)

Easily send encrypted emails with the touch of a button.

Barracuda Essentials for Email Security users can easily send encrypted emails with a touch of a button using the Outlook Add-In without relying on policy-based encryption. Additionally, users can quickly set spam preferences and submit email to Barracuda as spam. To leverage the Barracuda Essentials for Email Security Outlook Add-In, users must be utilizing Barracuda Essentials as their email security solution.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474841780/Product_42949681443/Asset_b586fa8b-f167-4935-869e-e06e178ae7f0/Screenshot1.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474841780/Product_42949681443/Asset_b586fa8b-f167-4935-869e-e06e178ae7f0/Screenshot1.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474841780/Product_42949681443/Asset_a1e3a188-f60e-45b2-8531-393e01784b8b/Screenshot2.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474841780/Product_42949681443/Asset_f49f0260-28fe-4e29-8517-0eeb872aaaa3/Screenshot3.png