ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Power BI Collaboration Connector

Ataira

5.0 (1)

Send notifications from the Power BI Collaboration SharePoint add-in.

Keep your team updated with notifications on your Power BI dashboards, reports, documents, links and assigned actions in the Power BI Collaboration SharePoint add-in. After you have configured the connector you can send notifications from the SharePoint add-in to your Teams channel, alerting your colleagues to changes. The notification contains a link to the Power BI item in SharePoint as well as comments and other useful information to take action. Helps your business intelligence team more tightly collaborate on your business intelligence efforts. This connector requires the Power BI Collaboration SharePoint add-in in the Microsoft Store.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64236.fad10d8e-2628-42d1-a9e9-b9ef58c62dd2.25b3b73c-5e20-4266-b052-b43f884bf166.2b9ec792-fc1f-41dd-bc96-e3dbaccb40bf.png
  /images/videoOverlay.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64236.fad10d8e-2628-42d1-a9e9-b9ef58c62dd2.25b3b73c-5e20-4266-b052-b43f884bf166.2b9ec792-fc1f-41dd-bc96-e3dbaccb40bf.png
  /images/videoOverlay.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64236.fad10d8e-2628-42d1-a9e9-b9ef58c62dd2.25b3b73c-5e20-4266-b052-b43f884bf166.2b9ec792-fc1f-41dd-bc96-e3dbaccb40bf.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9965.fad10d8e-2628-42d1-a9e9-b9ef58c62dd2.25b3b73c-5e20-4266-b052-b43f884bf166.821426b3-3ab0-4660-8187-018fd6cb2e8d.png