ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Calendly for Outlook

Calendly

3.9 (50)

Schedule meetings without the back-and-forth emails

Bring the power of scheduling right into Outlook

Finding a time to meet can be tedious, confusing (frustrating) and time-consuming. It doesn’t have to be. Calendly is a powerful yet simple scheduling tool that helps business professionals save time, control their schedule and delight invitees. When you add Calendly to Outlook, say goodbye to back-and-forth emails and schedule more of the meetings that matter.

**A Calendly account is required to take advantage of this add-in. If you aren’t already a user, please visit calendly.com and sign up for your free account.**

Top Benefits

Save time

Calendly’s scheduling link makes it easy for your invitees to find a time to meet and eliminates the need for back-and-forth emails.

Control your schedule

Create availability rules so even though your invitee picks the time, all your meetings will be scheduled at times that work best for you.

Convert better

Send your scheduling links at the height of someone’s interest with just a few clicks. Because of Calendly’s simple interface, get more of the meetings you want on the calendar quickly.

Top Features

Create a template for any types of meeting

Customize the meeting name, length of time, and when someone can schedule with you. Calendly’s advanced options let you ask questions before someone schedules, as well as create custom email and text reminders.

Protect your calendar from additional unprompted meetings

Share your availability without opening yourself up for unwanted meetings in the future. To better control incoming meetings, this option will generate a unique link associated with one of your event types. Once your invitee schedules, the link expires to restrict invitees from access in the future.

Generate a preview of times directly in email

You can select up to three days and this preview will show your invitee the first three available time slots of each of these days as buttons they can click. If those times don’t work for their schedule, they can still follow the included Calendly link and find another time that works better.

Select and share specific times to meet

Choose specific availability from your calendar, copy it to the clipboard and embed your selected time slots right into Outlook. This is perfect when you know exactly when you’d like to meet with someone or want to open up more availability for important contacts.

What are you waiting for?

Connect your Calendly account to Outlook today. If you aren’t already a member, sign up for a free account at calendly.com.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844493/Product_42949681656/Asset_71b93d00-65a4-4042-b32b-eb82b16238c3/120190730OutlookAddinScreensho.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844493/Product_42949681656/Asset_71b93d00-65a4-4042-b32b-eb82b16238c3/120190730OutlookAddinScreensho.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844493/Product_42949681656/Asset_18fa5756-1c0a-42eb-9731-1d48601b0c79/220190730OutlookAddinScreensho.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844493/Product_42949681656/Asset_b954ec3c-38d2-41f5-9165-3494e096ed5e/320190730OutlookAddinScreensho.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844493/Product_42949681656/Asset_6cdcd4cf-821b-43dc-a073-f6552031d32b/420190730OutlookAddinScreensho.png