ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Dreamstime Stock Photos

Dreamstime.com

1.0 (2)

Add stock images to your docs and presentations for a pro look.

Enhance your docs and presentations with high quality stock images from over 75 million photos, cliparts, illustrations and vectors, all safely licensed, handpicked and many even free. Search, choose and insert images directly into your slides and check out result with slide preview. To download the images selected, sign up for free with Dreamstime and access free or paid content. Your words are worth 75M amazing visuals, just take your pick!

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847875/Product_42949682025/Asset_cb6f1e74-fd9d-4470-b618-76c3495f8342/officescreenshot1.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847875/Product_42949682025/Asset_cb6f1e74-fd9d-4470-b618-76c3495f8342/officescreenshot1.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847875/Product_42949682025/Asset_41a5d50f-3860-4736-9ad5-bf9d87ad5b41/officescreenshot2.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847875/Product_42949682025/Asset_396ceff5-268e-44ef-bb08-0d0e4f03effe/officescreenshot3.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847875/Product_42949682025/Asset_4a52d712-054e-4ba1-9aae-03a8ef6dcfe5/officescreenshot4.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847875/Product_42949682025/Asset_cd951741-0c57-4527-858b-1ebf745f2426/officescreenshot5.jpg