ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Karma

Sliday LTD

5.0 out of 5 stars
5.0 (2)

In-chat peer engagement and recognition system

A bot that records small officially recognised encouragements and ‘thank you’s that normally aren’t verbalized.

 • Teammates appreciation
 • Micro-feedback
 • Performance tracking
 • Instant and long-term rewards

Based on employees' actions a performance report can be generated for management review. The report contains valuable HR insights on daily activity.

Teammates can now reward each other with karma points. Karma encourages everyone to work better, deliver faster, improves performance and maximizes efficiency.

Karmabot builds user profiles and provides the team leaders with actionable HR insights, introducing a healthy competition that fosters effectiveness.

Karmabot comes with the dashboard that helps to stay on top of your team activity and visualizes the stats.

Feel the pulse of your team - add Karmabot today.

Learn more https://karmabot.chat/ms

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22805.09eab2ab-ed41-48bc-9158-22cbdc5d3c33.c40b3c0b-7d2f-48f0-867f-e5730424590c.1347889d-a373-4243-bb8e-90d7e59e54b7.png
  /images/videoOverlay.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22805.09eab2ab-ed41-48bc-9158-22cbdc5d3c33.c40b3c0b-7d2f-48f0-867f-e5730424590c.1347889d-a373-4243-bb8e-90d7e59e54b7.png
  /images/videoOverlay.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22805.09eab2ab-ed41-48bc-9158-22cbdc5d3c33.c40b3c0b-7d2f-48f0-867f-e5730424590c.1347889d-a373-4243-bb8e-90d7e59e54b7.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5720.09eab2ab-ed41-48bc-9158-22cbdc5d3c33.c40b3c0b-7d2f-48f0-867f-e5730424590c.55cbd3b9-9833-4b1c-bc36-94decbe5c323.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2389.09eab2ab-ed41-48bc-9158-22cbdc5d3c33.c40b3c0b-7d2f-48f0-867f-e5730424590c.5de64b9e-8a8c-4440-9dc3-29e8e28c0f7b.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18435.09eab2ab-ed41-48bc-9158-22cbdc5d3c33.c40b3c0b-7d2f-48f0-867f-e5730424590c.d978d116-5fab-4a3a-a909-8516874e6587.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5117.09eab2ab-ed41-48bc-9158-22cbdc5d3c33.c40b3c0b-7d2f-48f0-867f-e5730424590c.2d65c840-6a2b-4258-a262-b19add2bbbce.png