ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Lifeliqe

LifeLiQe

Search for interactive 3D models

Share any of the 1,300+ interactive 3D and AR models for STEM learning with other members of the channel in Microsoft Teams. Collaboration in learning science has never been so easy and effective!

You can log into the Lifeliqe app with your Microsoft account or you can share the models and lesson plans through Microsoft Teams. This integration brings you a built in search function to go over our extensive library of 3D models directly in Teams.

Users must have a Lifeliqe account with an active license in order to use this extension for Teams. To get the account and purchase a license please visit this link https://online.lifeliqe.com/Purchase/LicenseType/ or contact us at https://www.lifeliqe.com/helpdesk.

Lifeliqe‘s web app introduces the first digital science curriculum aligned with Next Generation Science Standards and Common Core. The curriculum is enhanced with thousands of interactive 3D and AR models and lesson plans with 3D for middle school and high school.

Lifeliqe includes the following K-12 subjects and topics:

Life Science (Human Biology, Plant Biology, Animal Biology, Paleontology)

Earth and Space Sciences (Geology, Astronomy)

Physical Science (Physics, Chemistry)

Geometry

Culture

The app includes:

SCIENCE CURRICULA AND LESSON PLANS

THOUSANDS OF INTERACTIVE 3D MODELS FOR STEM

SCIENCE COURSES FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

AUGMENTED REALITY

DEEP ZOOM

LANGUAGE LEARNING WITH BILINGUAL VIEW

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.6578.dc346f32-a94c-41d2-a35a-94e711857003.b79ff121-a63d-4858-829c-339e768340b7.1373ffe9-f2ea-4583-8857-467cc064837c.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.6578.dc346f32-a94c-41d2-a35a-94e711857003.b79ff121-a63d-4858-829c-339e768340b7.1373ffe9-f2ea-4583-8857-467cc064837c.png