ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Grammateket

MV-Nordic

3.0 (4)

Med Grammateket kan du tjekke din tekst for stavning, grammatik og kommaer.

Grammateket forbedrer din skriftlighed og støtter dig i din skriveproces ved at komme med forslag til rettelser, beskrivelser af fejlkategorier og mulighed for at slå ord op i ordbogen.

Når du har skrevet en tekst, åbner du Grammateket for at få tjekket din stavning, grammatik og kommaer.

Du får hjælp til:

- Stavekontrol

- Sammensatte ord

- Nutids-r

- Kort tillægsform

- Lang tillægsform

- Stort begyndelsesbogstav

- Kommatering

Grammateket kan bruges, når du arbejder med læse- og skriveværktøjerne IntoWords og CD-ORD og et abonnement på Grammateket giver også adgang til nemt opslag i IntoWords Ordbog. Når du skal bruge Grammateket, skal du logge ind med dit MV-Login eller UNI-Login.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847760/Product_42949682165/Asset_b79b9877-ef99-4035-ba33-036eb0325222/Grammateket.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847760/Product_42949682165/Asset_b79b9877-ef99-4035-ba33-036eb0325222/Grammateket.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847760/Product_42949682165/Asset_3baa453b-0ee3-4d4d-8f26-a7600bc1bb4e/Grammateketkomma.png