ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ThingLink - interactive images and virtual tours

Thinglink Inc

0.0 out of 5 stars

Build visual learning experiences with interactive images, videos, and 360 media

ThingLink makes it easy build visual learning experiences in the cloud by adding information and media to images and videos. Just upload an image to ThingLink, and enrich it with notes, sounds, narration, video, quizzes, or any other media that will make the experience more engaging!

Educators, students, publishers, and businesses can use this app to create interactive maps, infographics, presentations, and virtual 360 degree tours combining a base image or video with short text notes, closeup images, nature sounds, instructional videos, and links to 3rd party sites. For students, ThingLink is an excellent way to document their learning, and this way practice their digital storytelling skills.

ThingLink app works for building 360 degree lessons and presentations. Common use cases include virtual tours for employee or student orientation, vocational training, language learning, special education, as well as student-made expeditions for science, culture, and history studies.

ThingLink images and tours can be shared through the chat, or they can be opened directly via ThingLink on smartphones, tablets, desktops, and large touch screens.

To use this app, you need a free or paid Thinglink account. You can create one by logging in to this app or using your Office 365 login on ThingLink.com. To use this app with students, you will first need to upgrade your account to Premium Teacher. Then, you can provide students with an invitation code they can use at login. If you sign up to ThingLink for the first time through this app, you will automatically get a 14 day free trial for all Premium features.

If you are interested in activating this app for your school or district, contact us at education@thinglink.com.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.15420.3e3de1d2-a29f-40dd-9732-34ed3cc05647.9caf6041-1efa-4970-8656-6ab9a24caf7a.8eecd44f-591b-4149-8732-60bd2742aab6.jpeg
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.15420.3e3de1d2-a29f-40dd-9732-34ed3cc05647.9caf6041-1efa-4970-8656-6ab9a24caf7a.8eecd44f-591b-4149-8732-60bd2742aab6.jpeg
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7083.3e3de1d2-a29f-40dd-9732-34ed3cc05647.9caf6041-1efa-4970-8656-6ab9a24caf7a.b145bba0-df56-49d5-ae29-8b870609cbbb.jpeg
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25761.3e3de1d2-a29f-40dd-9732-34ed3cc05647.9caf6041-1efa-4970-8656-6ab9a24caf7a.55f7d681-729a-42b4-95da-9bb9e636f83e.jpeg