ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Swift Polling

Swift Polling by ExciteM

Insert Web & SMS polls with results directly into your slide with Swift Polling.

Swift Polling allows you to:

 • Create an account using an email address or via Facebook and Google login
 • Insert Web & SMS poll results into your slides
 • Display Q&A feedback while the attendees are texting questions in real-time
 • Share word clouds with your audience
 • Upload your logo to create branded slides
 • Leverage multi-color chart results
 • Moderate your polls right from the slides without entering your Swift Polling account
ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848627/Product_42949682893/Asset_2fed9955-5f1b-49a1-9b0f-747dec4bdc36/Artboard14.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848627/Product_42949682893/Asset_2fed9955-5f1b-49a1-9b0f-747dec4bdc36/Artboard14.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848627/Product_42949682893/Asset_bc167902-d23c-435e-b6e5-d76f3f299dd1/Artboard1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848627/Product_42949682893/Asset_c424b291-7af3-4f5a-901d-6958becdce70/Artboard5.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848627/Product_42949682893/Asset_b6e0f250-9b1b-48f2-b01d-b01021b0313d/Artboard10.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848627/Product_42949682893/Asset_2a96eea2-69f0-4803-99fa-ea46cf91bddc/Artboard4.png