ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Scott's Add-ins for Xero

Scott's Add-ins

Scott's Add-ins for Xero, link Xero general ledger data to your Excel spreadsheet.

Create financial art with Scott's Add-ins. Scott's Add-ins for Excel, link Xero general ledger data to your Excel spreadsheet.....seamlessly. Using Excel, create beautiful financial models, P&Ls, budgets, proformas, and more, by leveraging your Xero ledger data. Refresh your spreadsheet with current Xero data, by simply recalculating your sheet. A Xero subscription is required to use the add-in. The add-in provides you with (3) new functions:

 • = XGL

 • = XRANGE

 • = XDESC

. Using these functions, you can connect Xero general ledger account balances, descriptions, and sums of ranges of account balances to your spreadsheet. As the data changes in Xero, simply recalculate your Excel sheet.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848943/Product_42949683222/Asset_a9628c65-ddd4-4d81-bcad-fa5b7e420640/ScreenShot20190521at81233PM.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848943/Product_42949683222/Asset_a9628c65-ddd4-4d81-bcad-fa5b7e420640/ScreenShot20190521at81233PM.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848943/Product_42949683222/Asset_a9628c65-ddd4-4d81-bcad-fa5b7e420640/ScreenShot20190521at81233PM.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848943/Product_42949683222/Asset_74f928b2-3638-4dbc-b043-5420a86929d0/ScreenShotallMS.png