ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Finmail - Digital Asset Management

Securechain ApS

Manage digital asset through email client

The Finmail Add-in for Outlook and Hotmail helps send/receive digital asset, i.e. USDT and Bitcoin based on blockchain technology, when reading/composing an email in Outlook/Hotmail and, automatically synchronize the results to the email in writing. With Finmail, you can simply manage both email and digital asset in the same email client, make payments and synchronize them automatically, thus improves collaboration and productivity.

The Finmail Add-in relies on external processing modules hosted in cloud. The communication between these components is encrypted and securely transmitted.

The Finmail Add-in can bring the following benefits:

1. Express account signing up: The username is automatically generated by the Finmail Add-in, so new users only need to complete security settings.

2. Support both USDT and BTC: The value of USDT anchors USD and, the value of BTC sustains most digital currencies.

3. Support 2 types of transfer: Internal and External. Internal transfers can be completed immediately for free and, an email notification of payment details will be sent to the receiver including payment sender, amount, transaction id and type, etc.

4. Support 2 kinds of receiving address formats: Digital currency address and Email address. The Email address is for internal transfer only.

5. Support transferring to any email user: The payment receiver can be any email user, even without Finmail account. An email notification will be sent to the receiver for further steps.

6. Support user account signing up, signing in and signing out. It ensures the security of your account and related information.

7. No need to run stand-alone digital currency client: Add-in users can perform digital asset payments, deposits and audits simply via an email client.

8. Automatic synchronization: The processing results of digital assets are synchronized to email automatically.

9. Highly secure digital asset custody: Multiple security mechanisms are applied, including daily payout limit, restricted password recovery and professional cloud security system, etc.

10. Display both USDT and BTC price in USD: Provide real-time USDT and BTC prices in the "Payout" panel and, estimate the USD value automatically based on the amount and fee.

11. Selectable USDT and BTC transfer speed and corresponding fee.

12. Display transaction details.

13. Available also when reading an email without syncing.

14. Available on all Hotmail/Outlook Web, Desktop and Mobile versions.

Start using the Finmail Add-in and get more details at https://www.finmail.com

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848997/Product_42949683191/Asset_69849d4d-796d-41cb-88de-552bd06363ec/hotmailpayout.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848997/Product_42949683191/Asset_69849d4d-796d-41cb-88de-552bd06363ec/hotmailpayout.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848997/Product_42949683191/Asset_bdc358cc-c963-40ac-9368-be28f879a6f2/hotmailintroduction.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848997/Product_42949683191/Asset_a42d523e-d40d-4430-8c03-2d303d7baa62/hotmailpayouthistory.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848997/Product_42949683191/Asset_1fdfc1c9-66df-4406-a607-f7f42c1e6972/hotmailpayouttransaction.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848997/Product_42949683191/Asset_c093ef5d-9c4d-4754-86b9-630c1b227756/hotmailsignup.png