ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PERRLA

PERRLA, LLC

4.6 (96)

Create perfect APA & MLA papers. We’ve helped students write perfectly formatted papers since 1998.

PERRLA handles all the APA & MLA formatting for you, so you can focus on writing your paper instead of formatting it.

***PERFECT RESEARCH PAPERS & DISCUSSION POSTS***

PERRLA can create Research Papers and Discussion Posts with just a click. We do ALL the formatting for you - from Title Page to Reference section.

***MANAGE REFERENCES***

PERRLA manages the reference section in your paper while you write. Only PERRLA actively updates your Reference page in your paper while you write. Whenever you add, edit, or remove a reference, PERRLA will make sure your Reference page is always up to date.

***POPULAR FEATURES***

 • Our Reference Wizard creates all 200+ types of references
 • Inserts Citations into your text – including correct “second usage” modifications
 • Formats the margin, text, headings, and spacings for your entire paper
 • Inserts properly formatted Tables & Figures
 • Adds correct APA & MLA Heading styles
 • Automatically builds a Table of Contents from your paper’s Headings
 • Reuses your References in future papers with the Reference Library

***TRY IT TODAY***

You can try PERRLA for 30-days for free – no credit card information required. Every PERRLA account has access to our writing and productivity tools at www.perrlaonline.com. Access to PERRLA beyond the 30-day Free Trial requires a PERRLA subscription.

***SUPPORT***

If you have questions, find answers at www.perrla.com/HelpCenter.aspx. Our US-based Support Team is standing by 7 days a week, until 10 pm CST. Contact them via email at support@perrla.com

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474849083/Product_42949683288/Asset_a458dbbd-44e6-4c37-a2c2-f450b32e2fa1/1FormatsPaper.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474849083/Product_42949683288/Asset_a458dbbd-44e6-4c37-a2c2-f450b32e2fa1/1FormatsPaper.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474849083/Product_42949683288/Asset_db243da5-a605-4992-81d3-7d7740438e04/2ReferenceSection.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474849083/Product_42949683288/Asset_cd71a1b6-4333-4c52-b9c6-36af116e1abd/3AddCitation.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474849083/Product_42949683288/Asset_92a8b2b6-a8b6-4bf0-b846-2abb3e662c5b/4ReferenceWizard.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474849083/Product_42949683288/Asset_9224c5db-5441-409e-985f-d91a9605432b/5PERRLATab.jpg