ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Quick Calculator

Houston Business Automation, LLC

0.0 out of 5 stars

Integrated calculator embedded within your Office document.

Quick Calculator lets you perform simple mathematical operations, such as addition, subtraction, multiplication, and division. Avoid having to switch between applications when needing to perform quick and simple calculations. Keep it all in one place!

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20628.42d84910-43ef-4747-89ce-9bcd9ad0b9b9.b7032518-33ff-4b8d-8337-9a307b101d18.04ac1b33-ac4c-499c-9f8d-5215c230c080.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20628.42d84910-43ef-4747-89ce-9bcd9ad0b9b9.b7032518-33ff-4b8d-8337-9a307b101d18.04ac1b33-ac4c-499c-9f8d-5215c230c080.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36478.42d84910-43ef-4747-89ce-9bcd9ad0b9b9.b7032518-33ff-4b8d-8337-9a307b101d18.90f1e70e-2f86-46ef-9a3e-fbf2224f71c9.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58516.42d84910-43ef-4747-89ce-9bcd9ad0b9b9.b7032518-33ff-4b8d-8337-9a307b101d18.b66bef67-2c33-4bd5-bb42-9227b9037089.png