ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Sunburst

Microsoft Corporation

4.1 (100)

Multilevel donut chart for effectively visualizing hierarchical data

Sunburst chart is used to visualize hierarchical data, depicted by concentric circles. The circle in the centre represents the root node, with the hierarchy moving outward from the center. A segment of the inner circle bears a hierarchical relationship to those segments of the outer circle which lie within the angular sweep of the parent segment.

This is an open source visual. Get the code from GitHub: https://github.com/Microsoft/powerbi-visuals-sunburst

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949680595/Asset_6d41ccee-75c9-42dd-b2ee-867ce7773838/Sunburstscreenshot1.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949680595/Asset_6d41ccee-75c9-42dd-b2ee-867ce7773838/Sunburstscreenshot1.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949680595/Asset_dbb5fb35-bc8e-4a7e-91f4-ee4a423046c5/Sunburstscreenshot2.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949680595/Asset_44036606-50a6-4589-b467-40434d31494e/Sunburstscreenshot3.png