ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Enlighten Slicer

ENLIGHTEN DESIGNS

3.8 (15)

Provides a simple way to interact with your data.

A slicer visualization, comprised of boxes, that allows you to interactively filter the report to display your data with impact, simplicity and style using Power BI. The colour and text sizes can be customized and filtering can be set to highlight your data.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846980/Product_42949680738/Asset_f0c9d25f-3be5-4d25-be34-d80906933157/screenshot1.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846980/Product_42949680738/Asset_f0c9d25f-3be5-4d25-be34-d80906933157/screenshot1.png