ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Card Browser

Microsoft Corporation

4.1 (19)

Browse documents using double-sided cards, and click to view in place

Card Browser is a document set viewer featuring flippable, double-sided thumbnails for natural navigation of media collections.

The Preview face of each card renders the headline image, title, and origin of the story with a text sample, enabling rapid discovery of documents of interest. Flipping the cards reveals the MetaData face, which lists document properties. Clicking on a card expands it in place for detailed reading.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949681525/Asset_1b72c1f7-46c4-49f9-9228-032f0a2f2c90/1preview.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949681525/Asset_1b72c1f7-46c4-49f9-9228-032f0a2f2c90/1preview.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949681525/Asset_abdc9e59-77d0-4707-ab20-0c441a8fb01b/2reader.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949681525/Asset_92223afb-0b7d-4774-b5bb-702a76c17917/3metadata.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949681525/Asset_faddfbdf-10ae-40ac-86a9-fa9fdf81c6c1/4altnocontent.png