ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Funnel with Source by MAQ Software

MAQ LLC

4.2 (9)

Displays stage-wise metrics and the source (entry point) of any data point.

Funnel with Source by MAQ Software shows a funnel journey for any metric or data point. This visual allows users to follow the path of a metric over various stages, as well as track the entry channel through which the metric reached the funnel.

Funnel with Source by MAQ Software is excellent for visualizing sales paths. It showcases the channel through which a lead enters the funnel and the lead's corresponding journey through the various stages of the sales cycle.

Key features:

 • Filter data based on the channel selected and on the selection of any stage of the sales journey.
 • Support for cross-visual filtering.

For any feature requests or questions about this visual, please send an e-mail to our team at support@maqsoftware.com.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474837161/Product_42949681616/Asset_aa525dfd-2de6-4f40-beb9-5a00dcd06aed/FunnelWithSource1.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474837161/Product_42949681616/Asset_aa525dfd-2de6-4f40-beb9-5a00dcd06aed/FunnelWithSource1.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474837161/Product_42949681616/Asset_aa525dfd-2de6-4f40-beb9-5a00dcd06aed/FunnelWithSource1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474837161/Product_42949681616/Asset_e576d67f-9af9-410d-80f9-d0938ed84c8b/FunnelWithSource2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474837161/Product_42949681616/Asset_d472257f-318b-4555-871f-a8545f30b50e/FunnelWithSource3.png