ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Hexbin Scatterplot

David Eldersveld

4.5 (2)

Display scatterplot points on top of hexagon bins

The Hexbin Scatterplot is a custom visual for Microsoft Power BI that displays points on top of hexagonal "bins". Color saturation for the hexbins shows the density of points within each bin, with darker bins showing more points.

Functionality

Hexbins - Add hexagonal bins behind the points of the scatterplot. Bins show the density of points using color, with darker bins representing more points in that bin.

Points- View points in a cartesian plane.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847492/Product_42949681917/Asset_33f5e4a0-1041-4eec-91ae-cc6a99c04afd/HexbinSample.PNG
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847492/Product_42949681917/Asset_33f5e4a0-1041-4eec-91ae-cc6a99c04afd/HexbinSample.PNG