ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

3AG Systems - Column Chart with Variance

3AG Systems

3.8 (10)

This chart allows you to use two datasets to generate an overlapping column chart with variance.

Column Chart with Variance allows you to use two datasets to generate an overlapping column chart that displays the two datasets with a variance chart situated directly above. The visualization is meant for comparing Actual, Forecast, Planned, and Previous Year data. Formatting for the charts is influenced by the International Business Communication Standards (IBCS).

Customization available includes inversing the colours for red and green, resizing the data label font sizes, hiding data labels, adjusting units(to thousands-K, Millions-M, Billions-B) and more.

This visualization is ideal for comparing “Actual vs. Planned”, “Actual vs. Previous Year”, “Forecast vs. Planned”, and “Forecast vs. Previous Year”.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848116/Product_42949682261/Asset_db83214e-5ab9-4a14-afc3-642bfb76602e/ColumnChartwithAbsoluteVarianc.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848116/Product_42949682261/Asset_db83214e-5ab9-4a14-afc3-642bfb76602e/ColumnChartwithAbsoluteVarianc.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848116/Product_42949682261/Asset_f6566158-7c33-436d-a7ff-bed32f81ab06/ColumnChartwithAbsoluteVarianc.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848116/Product_42949682261/Asset_bca30f85-b198-4984-a6ed-4c476d8244e3/ColumnChartwithAbsoluteVarianc.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848116/Product_42949682261/Asset_086fa5f1-a749-4efc-b636-e14dddc0d4fb/ColumnChartwithAbsoluteVarianc.png