ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Simple Image

Vincent Faigt

4.3 (3)

A simple visual to display images based on your data. Supports URL or Base64 encoded images.

A simple visual to display images based on your data. Perfect for drillthrough pages to display a customer logo or any picture.

The visual comes with the following options:

  • Image scaling
  • Image alignment
  • Fully customizable alternative text do display if the image does not exist or cannot be loaded
ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848383/Product_42949682544/Asset_f9571be4-2c4d-4caf-be4e-0b744e4cef27/SimpleImageScreenshot.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848383/Product_42949682544/Asset_f9571be4-2c4d-4caf-be4e-0b744e4cef27/SimpleImageScreenshot.png