https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14822.724611e1-38de-415f-b670-b3bf3068cbd7.7b13a8b5-2aa5-4e93-9a8d-8c98c8de15c7.f6ba45dc-383a-4fbb-9b46-64ac34028109

Live Online Power BI Foundations: 2-Day Workshop NA

Data Bear

Chi tiết

Nhà xuất bản
Data Bear
Giá
2.041 CA$
Năng lực Vàng
Data Analytics
Sản phẩm
Power BI
Loại dịch vụ
Hội thảo
Quốc gia/khu vực
Canada
Bang/Tỉnh
AlbertaBritish ColumbiaManitobaNew BrunswickNewfoundland and Labrador
Cũng có tại
United States