Nhảy tới nội dung chính

Dropbox for Outlook

Dropbox Inc.

3.7 (121)

Share files of any size, access them from any device, and keep everyone in sync.

Bring the sharing power of Dropbox to your Outlook inbox. The Dropbox add-in for Microsoft Outlook replaces cumbersome email attachments with a simple shared link.

 • Share any file, big or small: No need to fill up inboxes. Just attach a Dropbox link instead.
 • Take your files anywhere: Save attachments to Dropbox and access them from any device.
 • Keep everyone in sync: Attach a Dropbox link and they’ll always have the latest version.
Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
 • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
 • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847536/Product_42949681554/Asset_759e09b2-0a44-42f0-a00c-c6963f4275df/FinalChooser.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847536/Product_42949681554/Asset_759e09b2-0a44-42f0-a00c-c6963f4275df/FinalChooser.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847536/Product_42949681554/Asset_d22d454a-fc5d-4e65-9399-0f8c6b40b57d/FinalConfirm.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847536/Product_42949681554/Asset_22ab742e-4b26-4a59-9f22-4e28ee2f0b8a/FinalRecents.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847536/Product_42949681554/Asset_af68b409-672c-4025-afe7-227161975164/FinalSaver.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847536/Product_42949681554/Asset_19f8644b-4287-493c-a26f-cd34197159e9/FinalSignin.png