https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.37512.5ebfc2be-26c6-4328-b1d5-39ccc5145105.a7bacf87-ae29-4bae-a8d2-1c5bceafe2d9.ac8efbcc-82c5-4781-86cd-f8716ea6b3ec.png

Chi tiết

Nhà phát hành
Zaurus B.V.
Nhận được bằng
Tài khoản cơ quan hoặc trường họcTài khoản Microsoft
Được cập nhật
1.0.13
Phiên bản
8/17/2020
Sản phẩm
Outlook
Các sản phẩm được hỗ trợ
ProductVersionOrLaterOnPlatformProductVersionOrLaterOnPlatformProductOnM365PlaformProductOnM365PlaformOutlook trên Web

Hỗ trợ