https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27034.cbe0b1ed-95b7-4c97-9576-0e908a13bf71.4dd0e57d-e181-43eb-a482-288e7aa6fcd9.da7c0bc7-ffda-4078-bd3e-8cfc8f7303a0.png

ParaTimeLine

Paradigm BI

Chi tiết

Nhà phát hành
Paradigm BI
Nhận được bằng
Tài khoản cơ quan hoặc trường học
Được cập nhật
3.0.0.0
Phiên bản
12/26/2020
Các sản phẩm được hỗ trợ
Power BI

Hỗ trợ