ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Lucidchart Diagrams for Word

Lucid Software Inc

The easiest way to draw and insert flowcharts, mockups, UML, mind maps and more in Office documents.

Lucidchart is an HTML5-based visual collaboration tool that makes drawing diagrams fast and easy. Easily create and insert flowcharts and other diagrams in Office documents.

Hundreds of Templates and Examples:

- Flowcharts

- UML

- ERD

- Wireframing / Mockups

- Network Diagrams

- Business Process Models

- Org Charts

- Mind Maps

- Site Maps

Powerful and Easy to Use:

- Choose from hundreds of shapes

- Autoprompt for quickly adding and connecting objects

- Drag new lines out of any object

- Drag and drop to add your own images

- Export to (vector) PDF, PNG, and JPG

- Embed diagrams in blogs or wikis

- Interactive mockups with hotspots and states

- Import documents from Microsoft Visio

Collaboration:

- Real time collaboration with changes merged and synced instantaneously

- Unlimited number of simultaneous collaborators

- Powerful version control, with full revision history

- Group chat

- Commenting system

- Share custom images and templates across your organization

The Free account includes the ability to create a limited number of basic documents. You can also use in-app upgrades to access additional functionality available for the Basic, Pro, and Team accounts. A 7-day free trial is available for all premium accounts and includes the following functionality:

Basic

- Unlimited number of objects per document

- 100 MB storage

- Standard shape libraries

- Mind mapping shape library

Pro

- Unlimited number of objects per document

- 1 GB storage

- Standard shape libraries

- Mind mapping, wireframing, and iOS mockup shape libraries

- Microsoft Visio import / export

Team

- Multiple user account

- Unlimited number of objects per document

- 5 GB storage

- Standard shape libraries

- Mind mapping, wireframing, and iOS mockup shape libraries

- Microsoft Visio import / export

Reviews:

Techcrunch: “Whether you’re a developer, a web designer, or just an average web user, Lucidchart allows the creatively-minded to create sexy, yet sophisticated graphs, mockups for websites or mobile apps, flowcharts, and diagrams.”

GigaOm: "Lucidchart is a graphically-rich web application that makes working on a diagram with your entire team a simple matter. The tool is effectively an online alternative to Microsoft Visio."

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836849/Product_42949679260/Asset_2a12130a-5a9d-48ba-8d9f-6e2dadeb7ed4/Image1.jpg
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836849/Product_42949679260/Asset_2a12130a-5a9d-48ba-8d9f-6e2dadeb7ed4/Image1.jpg
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836849/Product_42949679260/Asset_2a12130a-5a9d-48ba-8d9f-6e2dadeb7ed4/Image1.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836849/Product_42949679260/Asset_7aa25aad-cba0-47fe-9cf8-a8a073e0ceee/WordforMSFTlistingpng.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836849/Product_42949679260/Asset_f8b833bd-956f-42c4-a5c5-dc914e936027/Image2.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836849/Product_42949679260/Asset_8ad28f7b-d4b2-44ff-b07c-906f7cfeab55/ExcelforMSFTlisting.png