ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Lucidchart Diagrams for Teams

Lucid Software Inc

4.5 (11)

Create clarity as your team works visually—collaborate on diagrams directly in Microsoft Teams

Lucidchart empowers you and your team to collaborate on flowcharts, ERDs, BPMN, wireframes, mockups, network diagrams, org charts, and other visuals in real time.

Add a Lucidchart document as a tab in your team channel—with the embedded editor, anyone in the channel can edit or comment on your document without ever leaving Microsoft Teams. You can also access your Lucidchart documents from a personal tab.

Lucidchart helps you maximize collaboration and productivity as you:

 • Create impressive visuals quickly with intuitive, drag-and-drop functionality.
 • Work together in real time from any location.
 • Use in-editor commenting, notes, and @notifications to get approval or give feedback.
 • Monitor processes, systems, and goals through data linking and conditional formatting.
 • Import database schemas, AWS infrastructure, and CSVs to build diagrams faster.
 • Include links and layers for interactive diagrams.
 • Review changes or restore previous versions of your document through revision history.
 • Use presentation mode to turn larger, complex diagrams into easy-to-consume slides.
 • Embed your diagrams in additional platforms that you already use, including Microsoft Word, Excel, and PowerPoint.

By using visuals, our natural, universal form of communication, you can increase productivity, break down communication barriers, and keep everyone on the same page. Our cloud-based platform has helped teams innovate 38% faster and eliminate 2.5 meetings per week—see what it can do for yours.

This app requires a Lucidchart account. Start your free trial today.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836849/Product_42949682713/Asset_b127c5b5-287c-4745-93a7-13c0b164e932/MSFTImage3V2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836849/Product_42949682713/Asset_b127c5b5-287c-4745-93a7-13c0b164e932/MSFTImage3V2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836849/Product_42949682713/Asset_e7706ba7-3371-44ff-ba19-9a0f236a2b70/MSFTImage2V2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836849/Product_42949682713/Asset_c39eeefb-b8e8-4a55-992e-6986f98c10d1/MSFTImage1V2.png