ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Wrike for Outlook

Wrike Inc.

2.6 (177)

Create Wrike tasks from emails, view and edit tasks, and collaborate in real time, all in Outlook.

Wrike is powerful online project management software that enables every type of team to accomplish more, at scale. With Wrike for Outlook, you can create Wrike tasks from emails, view and edit tasks, and collaborate in real time on tasks, all without leaving Outlook.

Managing work by email can be a challenge: email threads can be hard to follow, it can be tough to get visibility into progress, and work can fall through the cracks. The factors are compounded when multiple people are collaborating through multiple email threads that tie back to a project.

Wrike for Outlook enables you to transform email conversations into structured work and capture your team’s communications in a single place:

- Create new tasks from emails

- Add tasks to existing Wrike projects

- Assign tasks, and update status and due date

- Edit task details, including images and rich text formatting

- See your team’s changes to tasks in real time with Live Editor

- Familiarity: Wrike for Outlook looks like the Wrike interface

- Send and receive Wrike comments on tasks

- Add emails as comments to tasks

Bring structure and action to your work with Wrike for Outlook today.

Note that you’ll need a free or paid Wrike account to use Wrike for Outlook.

To learn more about Wrike, visit https://www.wrike.com.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845137/Product_42949681013/Asset_bf69b387-1c1d-4bb7-a67e-0870f82906c5/Screen1.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845137/Product_42949681013/Asset_bf69b387-1c1d-4bb7-a67e-0870f82906c5/Screen1.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845137/Product_42949681013/Asset_c38fceca-6f6b-41ad-86b5-24ac2e084f3c/Screen2.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845137/Product_42949681013/Asset_53fcdc43-3d45-4f6d-9690-ea855ee3a76f/Screen3.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845137/Product_42949681013/Asset_4b9d8f56-e8e5-47a4-b1ea-4ed092b252c8/Screen4.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845137/Product_42949681013/Asset_1f04af0f-2dde-4698-9149-d144891aab04/Screen5.jpg