ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Wrike for Teams

Wrike Inc.

2.1 (7)

Manage all your Wrike Projects, collaborate on tasks, and receive notifications, right in Teams.

Wrike is powerful online project management software that enables every type of team to accomplish more, at scale. With our Microsoft Teams integration, you can create, access, and update all your Wrike projects and collaborate more effectively by quickly connecting chats in Teams with tasks.

Wrike for Teams enables you to transform your conversations into structured work by bringing complete project management into Microsoft Teams:

 • Create and manage projects and tasks
 • Access task lists, subtasks, task details, and more
 • See your team’s changes to tasks in real time with Live Editor
 • Send and receive Wrike comments, in Teams
 • View your project schedule on a Gantt chart
 • Give all your Office 365 users access to projects
 • Receive actionable task notifications in Teams chats
 • Post task previews into conversations
 • Get a personal experience, and work with your own Wrike tasks
 • Use Single Sign-On for Office 365 and Wrike

Our Teams integration has four main capabilities:

 • Tab – Add any Wrike project as a tab in a Teams channel, and see your projects just like they appear in Wrike, with task lists, subtasks, task details, and more. Update properties like status, assignee, and due dates, then collaborate directly on tasks with your team. Plan better with Timeline View (Gantt chart).
 • Connector – Keep your teams informed by having notifications about changes to Wrike tasks sent to Teams chats. Learn of events like new tasks, status changes, and date changes, enabling your team to quickly respond to updates. Save time by taking action on tasks within notifications, using Actionable Messages.
 • Messaging app – Have more productive conversations by posting Wrike task previews into Teams chats. Search for tasks right from the comment field in a Teams chat to quickly add them to the conversation. Previews include key task information like title, assignee, status, and due dates, along with a link to the task in Wrike.
 • Personal experience – Wrike’s personal experience in Teams enables you to work with your own Wrike Tasks, separate from your team. Access tasks assigned to or created by you, and see lists of tasks organized by due date. Also, easily see all your Wrike Projects that have been added as tabs across Teams channels, in one place.

Transform your chats into structured work and get complete project management today with Wrike for Teams.

Note that you’ll need a free or paid Wrike account to use Wrike for Teams.

To learn more about Wrike or create an account, visit https://www.wrike.com.

Learn more about Wrike for Teams: https://www.wrike.com/apps/chat-messaging/microsoft-teams/

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845137/Product_42949681062/Asset_12296fad-09b0-4510-b255-7de85b74258d/Screen11x.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845137/Product_42949681062/Asset_12296fad-09b0-4510-b255-7de85b74258d/Screen11x.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845137/Product_42949681062/Asset_9f08234c-fa47-4962-8779-bab7a43a5cd2/Screen21x.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845137/Product_42949681062/Asset_159d84a5-d1d3-4da4-ac09-269b8469d2db/Screen41x.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845137/Product_42949681062/Asset_0a1eaad2-84bb-4fad-926e-f2a7ab63fffb/Screen51x.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845137/Product_42949681062/Asset_3e1fc0f5-fdf6-4b17-86da-394e4b0e820c/Screen61x.png