ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

KPI Indicator

Fredrik Hedenström

4.2 (34)

Visualization of key performance indicators. Includes visualization of status, trend and deviation.

This visualization is all about visualizing Key Performance Indicators. The status is presented as a color indication, comparing the actual and target values. Deviation is presented as distance in percent of actual from target. The history (trend) is presented as a line or a bar chart. It is up to the user to decide the granularity of the data displayed. Any dimension attributes can be used, but it’s recommended to stick to the ones in your date dimension.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846987/Product_42949680656/Asset_b664d5b1-edaf-4a99-a619-040ba4f433a3/Screenshot1512x384.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846987/Product_42949680656/Asset_b664d5b1-edaf-4a99-a619-040ba4f433a3/Screenshot1512x384.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846987/Product_42949680656/Asset_331a6110-2c59-4648-922d-335ecfcfe6b8/Screenshot2512x384.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846987/Product_42949680656/Asset_e4ceeece-b009-4829-a53b-5238b06076b8/Screenshot3512x384.png